border
بهروز  پایون

بهروز پایون

متخصص
   دیپلم
   ایران
   اصفهان
   شاهین شهر و میمه
   Shahin Shahr Goldis
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران