border
امید نعمتی

امید نعمتی

صاحب ایده (مبتکر)
   فوق دیپلم
   ایران
   تهران
   تهران

یک ایده پرداز هستم و از شرایط و منابع موجود برای پیشبرد اهدافم استفاده میکنم، تا خدمات راحتتری به استفاده کنندگان اینترنت
ارائه شود.

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران