border
علی وکیل زاده

علی وکیل زاده

متخصص
   فوق لیسانس
   ایران
   تهران
   تهران
   تهران، خیابان نفیسی، پوشه
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران