border
رامتین بایگان

رامتین بایگان

موسس
   لیسانس
   ایران
   البرز
   کرج
   Tehran-Ajoudanie

بیماری کارآفرینی دارم و هیچ چیز مثل ریسک کردن برام لذت بخش نیست و اینکه تلاش می کنم تا دنیا جای بهتری برای زندگی باشه
need mor info? check my Linkedin

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران