border
فرید علاقمند

فرید علاقمند

موسس
  
   ایران
   مرکزی
   اراک
   اراک میدان بسیج سردشت پردیس دانشگاه اراک مرکز رشد واحدهای فناور طبقه دوم
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران