border
فروز فروتن

فروز فروتن

موسس
   فوق لیسانس
   ایران
   تهران
   تهران
   تهران - دانشکده فنی دانشگاه تهران - ساختمان مهندسی نفت - طبقه 5
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران