fa-IR
border
دانش بنیان سافا

دانش بنیان سافا

سرمایه گذار
border
سامانه های آزاد فناوری اطلاعات ایده آل آینده ایرانیان

سامانه های آزاد فناوری اطلاعات ایده آل آینده ایرانیان

  
   ایران
   یزد
   یزد
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران