fa-IR
border
علی اعرابی

علی اعرابی

متخصص
   فوق لیسانس
   ایران
   تهران
   تهران
   قزوین، مرکز رشد دانشگاه آزاد واحد باراجین

کارشناسی در جهاد دانشگاهی تهران در رشته نرم افزار و ارشد در رشته mba دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین در چند پروژه استارت آپ فعالیت داشته ام که اکثرا بازی کامپیوتری بوده اند.

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران