border
سوگل قاسم زاده

سوگل قاسم زاده

متخصص
   لیسانس
   ایران
   قزوین
   قزوین
   قزوین ، مرکز سینتک دانشگاه آزاد قزوین

دانشجوی مهندسی برق کنترل هستم . به علت علاقه شخصی یک سال در زمینه گرافیک فعالیت میکنم.

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران