border
آزاد بهرامی

آزاد بهرامی

موسس
border
بنر دیزاین

بنر دیزاین

   فوق دیپلم
   ایران
   تهران
   تهران
   کارگر شمالی، دانشکده فنی دانشگاه تهران، انستیتو نفت، طبقه پنجم، شرکت آواتک
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران