border
محمد مهدی قنبری

محمد مهدی قنبری

موسس
   لیسانس
   ایران
   تهران
   تهران
   مستقر در شتاب دهنده ی شریف، ستاک

فیت شیپ اولین باشگاه مجازی تناسب اندام

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران