border
ساسان کلانتری

ساسان کلانتری

نماینده شرکت
  
   ایران
   تهران
   تهران
   تهران خیابان آزادی ، خیابان اکبری ، خیابان قاسمی ، خیابان صادقی کوچه اشتری پلاک 9 طبقه اول

تمامی ایده‌ها، طرحها و کسب وکارهای نوپایی که در مرحله آغاز شکل گیری هستند، و هم چنین کسب و کارهایی که در حال توسعه یک محصول یا خدمات جدید هستند، می‌توانند برای شرکت در این طرح توانمندسازی مورد انتخاب قرار گیرند.

دوره توانمندسازی برای طرحهایی مناسب است که بازار هدف ملی و یا بین المللی را هدف قرار داده‌اند. این گونه طرحها پس از دوره پیش شتابدهی که به مدت چهل و پنج روز در تهران برگزار می‌گردد، برای یک دوره آموزشی فشرده به مدت بیست و یک روز به آلمان می‌روند. پس از آن طی یک فرایند ده ماهه در فضای کار تهران مستقر بوده و ضمن دریافت آموزشهای تکمیلی و توسعه کسب و کار خود، امکان تبلیغ محصول و خدمات خود را داشته و سعی در جذب مخاطب خواهند کرد.

به طور کلی ثبت ایده‌ها و محل استقرار اصلی تیم‌ها در تهران خواهد بود. هر چند کلیه فعالیتهای فنی تیم در فضای کار مناسبی که در تهران در نظر گرفته شده است صورت می پذیرد، اما طرحهایی که امکان جذب مخاطب بین المللی داشته باشند، طی این ده ماه فرصت دارند تا یکی از اعضای تیم خود را که به بحث توسعه بازار و جذب مخاطب می پردازد، در دفتر آلمان مستقر نمایند.

پس از پایان دوره توانمندسازی یک ساله، کلیه کسب و کارهایی که پس از یک سال شکل گرفته اند به سرمایه گذاران داخلی و خارجی ارائه می‌شوند. برای این امر ضمن برگزاری حداقل دو رویداد دمو دی (Demo Day) در ایران و آلمان، از روشهای محتلف جذب سرمایه استفاده خواهد شد. هر چند طرحهایی که خدمات و محصولات آنها صرفا در سطح ملی مخاطب خواهند داشت، پس از دوره آموزشی آلمان و در صورت تایید داوران کلا در فضای کار تهران مستقر خواهند شد، اما این طرحها نیز امکان ارائه طرح خود را در پایان دوره توانمندسازی به سرمایه‌گذاران مختلف داخلی و خارجی خواهند داشت.البته در صورتی که طرحی موفق به جذب سرمایه خارجی گردد، تا جایی می تواند از این فرصت استفاده کند که اکثریت سهام و هویت طرح داخل کشور باقی بماند.

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران