border
امیرحسین فرجی

امیرحسین فرجی

مربی
   دکتری و بالاتر
   ایران
   تهران
   تهران
   تهران-حیابان ولیعصر-کوچه میرهادی-پلاک 16-واحد 108

هدف اصلی من آموزش موفقیت و ثروت به روش قرن 21 است. من اعتقاد دارم جوانان عزیز ایران باید از خواب بیدار شوند و تغییراتی عظیم و سریعی که توسط تکنولورژی و اینترنت ایجاد شده را ببینند و آینده خود را بر اساس آن بسازند. تمرکز اصلی من روی معرفی فرصت های عالی درآمد زایی در ایران مخصوصا از طریق اینترنت است. به نظر من در قرن 21 هر شخصی می تواند اشتیاق واقعی و نقاط قوت خود را کشف کند و ان را به یک کسب و کار سوآور تبدیل کند. امروزه با وجود اینترنت و شبکه های اجتماعی با هزینه های بسیار کمتر نسبت به کسب و کار سنتی می توان به موفقیت و ثروت رسید.
البته باور اصلی من این است که ابتدا شخص باید خودش را بهتر بشناسد و اشتیاق درونی و نقاط قوت خود را کشف کند و سپس با پیروی از اصول کسب و کار توانمندی های خود را به منبع درآمد تبدیل کند. به عبارت دیگر هر شخصی باید بهترین نسخه موفقیت و بهترین کسب و کار مناسب با خود را کشف کند و در آن مسیر گام بر دارد.
تفریح من بررسی و تحلیل کسب و کارهای اینترنتی موفق در ایران و جهان است تا بتوانم ایده های خوبی به جوانان کشور عزیزم ایران بدهم. آرزوی من دیدن موفقیت جوانان کشورم و تبدیل ایران عزیز به جایی بهتر برای زندگی است.

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران