fa-IR
border
پویان ابراهیمی

پویان ابراهیمی

موسس
   لیسانس
   ایران
   تهران
   تهران
   خیابان رسالت مسیر غرب به شرق قبل از استاد حسن بنا پ 1154

راه اندازی سیستم وایرلس هوشمند در بیشتر رستوران و کافه های شهر تهران

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران