border
سعید نوروزی

سعید نوروزی

موسس
   لیسانس
   ایران
   تهران
   تهران

من بنیانگذار SynSkill و رهبری تیم محصول رو به عهده دارم؛ طراح کانسپت پروژه و طراح UXوUI تیم هستم و استراتژی های توسعه کسب و کار در بازار رو اتخاذ می کنم.

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران