border
اسماعیل فاضل نیارکی

اسماعیل فاضل نیارکی

موسس
   لیسانس
   ایران
   قزوین
   قزوین
   قزوین پادگان نیش کوچه بهمن پلاک 315

جوانی از جنس کار با روحیه کار تیمی دنبال راه اندازی ایده های نو تبدیل دانش درونی خودم به محصولاتی برای رفع نیاز عموم مردم می باشم علاقه زیادی به وب و زیر ساخت های آن دارم .

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران