border
سامان محمدی

سامان محمدی

مربی
   دکتری و بالاتر
   ایران
   سیستان و بلوچستان
   زاهدان

تخصص در علوم ویژه و متخصصی امور اجرای در کلیه رمینه ها ، تخصص در طراحی وب ، تخصص در برندینگ

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران