border
ایوب ترابی

ایوب ترابی

متخصص
   فوق لیسانس
   ایران
   تهران
   تهران
   گاندی خ 19

• تولید نرم افزار با ساخت یافتگی هوش مصنوعی
• طراحی مهندسی مجدد فرآیندهای سازمانی وکاهش فرآیندهای هزینه بر سازمانی
• بررسی و ارائه راه حل های ارتباطی مدیاهای مختلف
• پیاده سازی ارتباطات راه دور بر روی لایه های 2و 3

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران