border
حامد اردستانی

حامد اردستانی

متخصص
   لیسانس
   ایران
   تهران
   تهران
   تهران و تفرش

دارای دانش مهارت و توانایی
مدیریت، کشاورزی، IT، تولید، مشاوره و اجرا

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران