border
شاهین شاکری

شاهین شاکری

مربی
   دکتری و بالاتر
   ایران
   البرز
   کرج
   نبش دوم شرقی شاهین ویلا - پ 15 واحد یک

هم بنیانگذار سایت مدیران ایران (www.modiriran.ir) که به ارائه آموزشهای مدیریتی می پردازد.

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران