border
وحید خانزادی

وحید خانزادی

نماینده شرکت
   فوق لیسانس
   ایران
   تهران
   تهران
   تهران، دانشگاه شریف، مجتمع خدمات فناوری، واحد ۲۰۸
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران