fa-IR
border
شهاب والی زاده

شهاب والی زاده

موسس
   فوق لیسانس
   ایران
   تهران
   تهران
   آزمایشگاه الکترونیک صنعتی - دانشگاه صنعتی شریف
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران