border
مجتبی حاتم زاده

مجتبی حاتم زاده

صاحب ایده (مبتکر)
   فوق دیپلم
   ایران
   خوزستان
   اهواز
   گلستان.دفتر بیمه ایران

علاقمند به استفاده از تکنولوژی در همه امور زندگی.ایده سازی و تجزیه و تحلیل ایده در گروه برای پخته شدن آن

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران