border
علی رضا  ساری خانی

علی رضا ساری خانی

متخصص
   دکتری و بالاتر
   ایران
   تهران
   تهران

فعال وپویا

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران