border
مرتضی شعبانی

مرتضی شعبانی

صاحب ایده (مبتکر)
   لیسانس
   ایران
   البرز
   کرج
   بیکار

دارای 2 طرح در زمینه تجهیزات پسیو شبکه های کامپیوتری

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران