fa-IR
border
علی زکی زاده

علی زکی زاده

صاحب ایده (مبتکر)
   لیسانس
   ایران
   تهران
   تهران

عاشق کار جدید

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران