fa-IR
border
فائزه درخشانی

فائزه درخشانی

موسس
   لیسانس
   ایران
   آذربایجان غربی
   ارومیه
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران