fa-IR
border
حامد بینام

حامد بینام

متخصص
   لیسانس
   ایران
   اردبیل
   گرمی
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران