border
امید تی تی دژ

امید تی تی دژ

موسس
   دکتری و بالاتر
   ایران
   تهران
   تهران

دارای تخصص و تیم تخصصی در زمینه تهیه نقشه های کل ایران مناسب کاربردهای حمل و نقل و لجستیک و پخش مویرگی

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران