border
پریسا  قاسمی

پریسا قاسمی

صاحب ایده (مبتکر)
   لیسانس
   ایران
   تهران
   تهران
   تهران

یک ایده پرداز که دوست داره ایده هایش را اجرایی کند

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران