border
مصطفی اسلامبول چی

مصطفی اسلامبول چی

مربی
   دکتری و بالاتر
   ایران
   تهران
   تهران
   تهران - میدان پاستور - مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری

من دانشجوی دکتری کارآفرینی گرایش توسعه و یک کارآفرین اجتماعی هستم .
برای آشنایی با سوابق و دیدگاههای من ، لطفا از " مـــدیـــرســـرا‌ " و لینک های داخلی آن دیدن فرمائید .
HTTP://WWW.MODIRSARA.COM

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران