border
مرجان کمالی

مرجان کمالی

موسس
   فوق لیسانس
   ایران
   تهران
   تهران

اینجانب نرم افزار جامع ثبت سفارش کالا در رابطه با حوزه صنعت پخش طراحی نموده و ساخته ام و نمونه مشابه در حال حاضر ندارد و به دنبال جذب سرمایه جهت تجاری سازی آن میباشم. این نرم افزار قادر است انقلابی در صنعت پخش ایران ایجاد نماید و بسیار زود بازده خواهد بود.

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران