fa-IR
border
سید سجاد موسوی

سید سجاد موسوی

صاحب ایده (مبتکر)
   دکتری و بالاتر
   ایران
   تهران
   تهران
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران