fa-IR
border
علی احمدی

علی احمدی

سرمایه گذار
  
   ایران
   سمنان
   شاهرود
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران