fa-IR
border
محمد فاضل صادقی زاد

محمد فاضل صادقی زاد

صاحب ایده (مبتکر)
   سوم راهنمایی و پایین تر
   ایران
   تهران
   تهران

یک دانش آموز با مهارت متوسط هستم و به دنبال کسب تجربه و علم می گردم

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران