fa-IR
border
حامد کریمی

حامد کریمی

سرمایه گذار
  
   ایران
   زنجان
   ابهر
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران