fa-IR
border
محمد نوروزی

محمد نوروزی

صاحب ایده (مبتکر)
   دیپلم
   ایران
   فارس
   شیراز
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران