fa-IR
border
امیر نجفی

امیر نجفی

صاحب ایده (مبتکر)
   فوق دیپلم
   ایران
   کرمانشاه
   کرمانشاه
   کرمانشاه بر جاده قدیم تهران
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران