fa-IR
border
شهاب حامدی

شهاب حامدی

صاحب ایده (مبتکر)
   دیپلم
   ایران
   تهران
   ورامین
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران