border
امیر بابازاده

امیر بابازاده

صاحب ایده (مبتکر)
border
زمین آژند ایرانیان

زمین آژند ایرانیان

   لیسانس
   ایران
   تهران
   تهران

اینجانب دارای توانایی در جهت بررسی و تحلیل بازار و امور کسب و کار و فعال در این حوزه می باشم که تاکنون با کمک این علم قادر به طراحی ایده های مختلف در زمینه موارد مورد نیاز و کاربردی بسیارو همچنین طراحی نقشه های اجرایی و پلن های کاری بسیاری شده ام که از جمله این موارد می توان به برگزاری همایش های مختلف جهت هدفمند سازی نیروهای جوان و ایجاد پژوهشکده فنی و مهندسی متروی کرج اشاره نمود .

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران