border
سید حسن هانی طبایی

سید حسن هانی طبایی

متخصص
  
   ایران
   قم
   قم
   قم بلوار غدیر دانشگاه قم دانشکده فنی

مشاور در اطاق کسب و کار اداره صنایع استان- عضو شورای مرکز رشد- داور طرح های پارک علم و فناوری-انجام پروژه های در حوزع

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران