border
مسعود محمدی

مسعود محمدی

نماینده شرکت
border
پارک علم و فناوری خراسان شمالی، مرکز رشد واحدهای اسفراین

پارک علم و فناوری خراسان شمالی، مرکز رشد واحدهای اسفراین

  
   ایران
   خراسان شمالی
   بجنورد
   پارک علم و فناوری خراسان شمالی
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران