fa-IR
border
محمد صدرا نجاتی

محمد صدرا نجاتی

متخصص
   سوم راهنمایی و پایین تر
   ایران
   قزوین
   قزوین
   قزوین ، مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی باراجین

طراح و توسعه دهنده وب

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران