fa-IR
border
عباس مهین رنجبر

عباس مهین رنجبر

صاحب ایده (مبتکر)
   فوق دیپلم
   ایران
   البرز
   کرج
   کرج - عظیمیه
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران