fa-IR
border
مرضیه بهرامی

مرضیه بهرامی

متخصص
   دکتری و بالاتر
   ایران
   تهران
   تهران

خلاق
روحیه تیمی
مسئولیت پذیر

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران