border
مسعود منشدی

مسعود منشدی

متخصص
   دکتری و بالاتر
   ایران
   تهران
   تهران
   خیابان قایم مقام شماره 108

پژوهشگر و مدرس دانشگاه و صنعت و روزنامه نگار

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران