fa-IR
border
Azade Mehrabani

Azade Mehrabani

صاحب ایده (مبتکر)
   دیپلم
   ایران
   خراسان رضوی
   مشهد
   چاهشک شهید باغبان ۲۶

۵سال است که اموزش بافتنی دارم وتقریبا یکسال است که کیف بافتنی تولید میکنم که درامدخوبی دارد دنبال توسعه کار ونواوری در کار وافراد بازاریاب خوب هستم

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران