fa-IR
border
مرضیه نگهداری

مرضیه نگهداری

مربی
   فوق لیسانس
   ایران
   فارس
   شیراز
   شیراز

سلام من مرضیه نگهداری هستم
مدرس و مربی مهارت های ذهنی (تقویت حافظه- تندخوانی- یوگای خنده)
عاشق یادگیری و آموزش هستم و رسالت من در این است که آموزش دهم باشد که در کنار هم دنیا رو جای بهتری برای زندگی کنیم
عاشق طبیعت هستم و از طبیعت انرژی می گیرم

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران