fa-IR
border
هانیه  خرمی

هانیه خرمی

متخصص
   دکتری و بالاتر
   ایران
   تهران
   تهران

دکتری مدیریت صنعتی و فوق لیسانس روانشناس بالینی

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران