fa-IR
border
داود عمرزاده

داود عمرزاده

مربی
   فوق لیسانس
   ایران
   تهران
   تهران

دانشجو ممتاز در دوره ارشد با معدل56 /19
پذیرفته شده در طرح اراسموس پلاس از طرف دانشگاه سالزبورگ اتریش
مهارت در به کارگیری نرم افزارهای Arc Map,Evin,Qgis,ErdasImaging2014 و توانایی پردازش تصاویر در محیط GoogleEarthEngine

سابقه تدریس نرم افزار Arc Gis به مدت سه نیمسال در دانشگاه ارومیه

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران